Paano makakamtan lahat ng gusto mo sa buhay?

Gusto ko lang i share ang kwentong ito, sana basahin mo hanggang dulo. Originally ito ay English, kung mas comportable ka sa English puede mong basahin ito dito http://11pearls.org/11_Pearls.pdf

At hindi rin ako ang nag translate dito  :), ipina translate ko sa isang teacher ko sa Microcity Computer College is Maam Mhel Baluyot.

Naisipan kong ipa translate para sa mga hindi masyadong mahilig magbasa ng English eh mas maging interesting para sa kanila. Humihingi din ako ng pa-umanhin kasi diko na inedit may mga kunting typo error pero alam ko naman maiintindihan nyo na yun…

Napakaganda ng kwentong ito, sana maging interesting sa inyo at kung gusto nyo sya sana i share nyo sa mga kaibigan at kakilala nyo.

Labing Isang PERLAS

Paano mo makakamit ang lahat ng iyong ninanais sa buhay?

                Naranasan mo na bang ibigay ang lahat ng iyong makakaya para sa isang gawain, tapos ang kapalit ay isang kararampot na pabuya?  May mga tao bang mas mababa ang kakayahan sa paligid mo na siyang pumipigil sa iyong pag-asenso? Ito kaya ay ang iyong amo o isang taong malapit sa iyo na nagkukunwaring kaibigan mo?  Ang senariong ito ay isang malaking katotohanan sa ating mundo ngayon, tulad din ng kasabihang “hindi mahalaga kung ano ang alam mo, mas mahalaga kung sino ang kakilala mo”. Kung hindi ka marunong sumali sa larong ito, pasensya na lang dahil walang papel na pwede mong gampanan sa buhay na ito.

Pamilyar sa akin ang ganitong damdamin.  Hindi ako sanay sa mga mapulitikang kalakaran na kasama ng trabaho, at lalong ilang akong magkunwari.  Dahil dito, mahabang panahon akong nagdusa sapagkat hindi ako naging mabuting “taga-sunod”, hindi ko maatim na tawaging “prinsipe” o “prinsesa” ang isang taong may tungkulin nga ngunit wala naming kakayahan.  Napakahirap magkunwari, dahil dito nagpalipat-lipat ako ng trabaho.  Dumating ang pagkakataong pinagdudahan ko ang aking sarili.  Ano ba ang aking kakayahan?  Ano ba ang kaya kong gawin?

Isang araw habang ako ay nagbabakasyon sa probinsiya, natagpuan ko ang isang lumang-lumang aklat na nagbago sa aking pananaw.  Natagpuan ko ang aklat sa loob ng isang kahon sa basement ng isang giba-gibang bahay sa paanan ng burol.  Lumang-luma at halos madurog na ang mga pahina, mabuti na lamang at ito ay nakabalot ng plastik at nakasilid sa isang lata.

Maingat kong tinanggal ang balot, at sa pagkakataong iyon iba ang aking naramdaman.  Lumukso ang aking damdamin, at kahit malamig at amoy-kulob ang hangin, sa kaunaunahang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nakahinga ako ng maluwag!

Wala ang mga unang pahina ng aklat subalit mababasa mo ang pamagat na nakasulat sa ibaba ng pahina:  “11 Pearls”. Sa tabi ng mga salitang ito ay may larawan ng isang maliit na “crescent moon”.

Dinala ko ang aklat sa liwanag, masusi kong pinagmasdan ito at naramdaman ko ang kahalagahan ng lumang aklat.  Naupo ako sa ilalim ng isang puno at nagsimulang magbasa.  Hindi ko namalayan ang paglipas ng mga oras!

Ito ay istorya ng isang lalaki, si Caleb, na dumanas ng matinding hirap at pang-aapi sa buhay.  Kahit maraming taon ng nangyari ang salaysay, pakiramdam ko ay kilala ko si Caleb: marami siyang naranasang kabiguan, madalas siyang pagtawanan at kutyain ng kaniyang mga kapitbahay, at sa murang edad ay nagtangka siyang kunin ang sariling buhay.

Umalis si Caleb sa kanilang bayan at nagpalipat-lipat sa maraming lugar, natulog sa sabsaban ng kabayo, at nabuhay sa pagkain ng mga berries at kulisap sa kagubatan, hanggang makarating siya sa pintuan ng isang magarang bahay-panuluyan sa isang malaking bayan.

Biglang lumabas ang may-ari ng bahay-panuluyan, pasigaw na tinanong kung bakit ngayon lamang siya dumating.  Nang tawagin siyang Jonny at igahis sa kanya ang apron, nagkibit balikat lang si Caleb at nagtungo na sa kusina.  Naroroon ang dalawa pang naninilbihan na sina Franco at William na nagpasaring at  tiningnan siya ng masama.

Dahil sa matinding pagod, naisip ni Caleb na sundin na lamang ang lahat ng iutos sa kanya: naglinis siya ng mga lutuan, naghugas ng plato, at naging sunud-sunuran sa lahat ng utos ng lasingerong kusinero.  Nang sumapit ang hating-gabi, tinawag siya ng may-ari at pinaupo sa isang sulok ng kusina.

Binigyan siya ng isang mangkok ng masarap na sabaw, kapirasong tinapay, at isang tasa ng mumurahing alak.  Habang ninanamnam niya ang sarap ng pagkain at nakikining sa kanyang amo naging malinaw ang lahat kay Caleb – napagkamalan siyang ibang tao!

Sa madaling salita, pinagpatuloy ni Caleb ang pagpapanggap at nanilbihan siya sa bahay-panuluyan.  Mayroon siyang maliit na tulugan, nakakain siya ng dalawang beses sa isang araw, ngunit walang sinabing sweldo ang kanyang amo.  Gayun pa man, kahit may pagka strikto, ito naman ay makatarungan.  Sanay na rin siyang tawaging Jonny, at natanto niya na malaking pagbabago ito sa dating mahirap niyang buhay.  Kung oras ng kanyang pahinga, namamasyal si Caleb sa kagubataan, habang iniisip ang susunod na kabanata ng kanyang buhay.  Hindi alam ni Caleb na may darating na isang tao na magiging guro at kanyang tagapagligtas.

Isang araw, may dumating nga na isang mahalagang bisita sa panuluyan.  Bakas sa kanyang magarang damit, magandang karwahe, at mainam na pananalita na ito ay isang maginoo.  Tinulungan siya ni Caleb na buhatin ang kanyang mga bagahe at sininop ang kanyang kabayo at karwahe.  Nang matapos si Caleb, binigyan siya ng pilak at sinabing “Salamat, Caleb”.  Nagulat si Caleb, tinangka niyang magtanong subalit sinenyasan siyang tumahimik ng ginoo at sinabing mag-uusap sila sa tamang panahon.

At dumating ang panahon ng kanilang pag-uusap.  Pinilit tinanong ni Caleb kung paano nalaman ng ginoo ang tunay niyang pangalan.  Sa huli, napilitang sumagot ang ginoo at sinabing siya ang “guardian angel” ni Caleb.  Laking gulat ni Caleb – at nang mahimasmasan tinanong kung nasaan ang kaniyang pakpak.

“Hindi lahat ng angel ay may pakpak”, tugon ng ginoo, “huwag kang magtaka dahil tukoy na tukoy namin ang taong nakatakda naming bantayan”, ang sabi niya.  Sinabi pa ng angel na may dala siyang 11 perlas, subalit hindi ito pinansin ni Caleb dahil lubha pa siyang naguguluhan.  Paglipas ng mga araw, tuluyan ng nakalimutan ni Caleb ang usapin tungkol sa angel!

Inaasam-asam ni Caleb ang mga pagkakataong sila ay nag-uusap ng angel – na tinawag niyang Uncle Beau.  Sa paglipas ng mga buwan, marami silang napag-usapan tungkol sa buhay at kung gaano kahirap mamuhay ayon sa iyong nais.  Sinabi ni Uncle Beau na walag magik sa buhay – kailangan lamang na mamuhay ka ayon sa iyong sariling kagustuhan.  Hindi sang-ayon dito si Caleb at sinalaysay niya ang mga hirap na kanyang naranasan na hindi naman niya ninais subalit kanya pa ring pinagdaanan.

Sinabi ng mahiwagang ginoo na tunay ngang walang magnanais ng ganoong buhay at tinanong niya si Caleb kung handa na siya sa isang masigla at makahulugang buhay.  Sinabi pa ng ginoo na ang masaya at magagandang bagay ay kailangan munang mabuhay sa iyong isip bago mo sila matagpuan sa iyong kapaligiran.  Tumango si Caleb subalit sinabi niyang imposibleng makamit mo ang kaligayahan sa pamamagitan ng pag-iisip lamang.

Sumangayon ang ginoo at sinabing ang kabutihan ay magmumula lamang sa kabutihan, at ang kalungkutan ay magmumula lang sa kalungkutan.  Kung nais ni Caleb ng kabutihan sa kanyang buhay, kailangan muna niyang ilagay ang kabutihan sa kanyang puso at diwa at ito ay di dapat mawala sa ating buhay.  Pagkatapos, kumuha ng pluma, tinta at papel ang ginoo at isinulat ang mga katagang ito:

pearl  Huwag kang bibitiw sa iyong pangarap dahil ito ang katuparan ng iyong buhay.

Napahiya si Caleb dahil hindi siya marunong bumasa at inamin ng ginoo na alam niya ito.  Isa-isang ipinaliwanag ni Uncle Beau ang kahulugan ng mga kataga.  Nangyari ang pag-uusap nilang ito sa kabilugan ng buwan.  Sa pagdating ng bagong buwan, patuloy nilang tinalakay ang kahulugan ng mga salitang isinulat ng ginoo.

Ito ang sunod na isinulat ng ginoo:

pearl  Isabuhay mo ang iyong pangarap sa iyong puso at diwa upang magkaroon ng pangarap ang iyong buhay.

Ipinaliwanag ni Uncle Beau na kung may pangarap ka at mga kagustuhan, ito ay magsisilbing susi upang magsikap ka na ito ay matupad, at kung masigla ang iyong pangarap, magiging masigla rin ang iyong buhay.

Upang madaling maunawaan, tinanong si Caleb kung nangarap ba siya ng mabuting buhay.  Tumango si Caleb at sinabing umalis siya sa sariling bayan dahil gusto niya ng mabuting buhay.  Ngumiti ang angel at sinabing ang pangarap na iyon ang nagdala sa kanya a mas magandang buhay sa bahay-panuluyan.

Muling nagpalit ng mukha ang buwan at nang kabilugan na, muling nagsulat ang angel:

pearl  Huwag mong pansinin ang mga taong pumipigil upang matupad ang pangarap na nasa iyong puso.

Sa panahong iyon, marunong ng magbasa ng konti si Caleb at naiintindihan na niya ang maraming katagang nakasulat sa isang aklat na ipinahiram sa kanya ng ginoo.  Patuloy silang nagtalakayan tungkol sa mga perlas sa ilalim ng liwanag ng buwan.

Napansin ni Caleb at ng ginoo na marami ang nagtataka at naiingit sa pagbabago sa buhay ni Caleb.  Ang lasingerong kusinero ay pinagbubuntunan ng inis at galit si Caleb at sinisisi sa mga palpak na gawain sa kusina.  Sinabi ng ginoo na hindi galit ang kusinero kay Caleb, kundi sa kanyang sarili.   Marahil walang magandang pangarap ang kusinero at pinipigilan niya si Caleb na isabuhay ang pangarap nitong mapabuti ang buhay.

Lubos na naunawaan ni Caleb ang kahulugan  ng pangatlong perlas.  Nais niyang ipaliwanag din ito sa kusinero subalit pinigilan siya ng ginoo at sinabing hindi pa ito ang tamang panahon.

Nagdaan ang mga buwan – ang tag-init ay napalitan ng tag-ulan, naging madalang ang panauhin sa bahay-panuluyan. Nagkaroon ng maraming pagkakataong makapag-usap si Caleb at ang angel.  Ito ang sunod na mga katagang isinulat ng angel:

pearl  Magbingi-bingihan ka sa kaguluhan at kalungkutan. Panatilihin mo ang ngiti sa iyong mga labi.

Ipinaliwanag ni Uncle Beau na ang away at kaguluhan ay pumipigil sa katuparan ng isang pangarap.  Sa halip, dapat na ituon mo ang lahat ng iyong energiya sa pagpapabuti ng iyong buhay keysa maghiganti sa mga taong nagdulot sa iyo ng kabiguan.

Hinikayat siya ng ginoo na magbalik-tanaw sa dati niyang buhay – ngayon kumakain siya ng maayos, may tuluyan at sariling tulugan, at nag-aaral siyang magsulat at magbasa. Nararapat lang na isipin ni Caleb ang mga hirap na dinaranas ng ibang tao ng sa gayon ay makita niya ang biyayang natanggap niya.

Lumipas ang mga araw at ngayon ay marunong ng magsulat at magbasa si Caleb.  Patuloy din ang pagbabago sa kanyang buhay.  Isang araw, natagpuan nilang nagbigti ang kusinero sa kanyang silid.  Matapos ang isang maiksing panalangin, tulong tulong nilang inilibing ang bankay.

Labis na naapektuhan si Caleb sa mga pangyayari.  Nalulungkot siya dahil wala man lang kamag-anak na nagluksa at nangulila sa pagpanaw ng kusinero.  Muling nagsulat ang ginoo ng mga katagang ito:

pearl  Kapag dumating ang tunay na kalungkutan, yakapin mo ito hanggang kusang mapagod at lumisan.

Marunong ng magbasa si Caleb subalit hindi niya maunawaan kung papanong ang pagyakap sa kalungkutan ay magdudulot ng kabutihan sapagkat ang kalungkutan ay isang hindi kaaya-ayang pakiramdam.

Nakangiting sinabi ng ginoo na isa lamang itong natural na paraan ng pagbalanse ng mundo.  Kung walang kalungkutan, walang kaligayahan at kailangan dumaloy ang luha paminsan-minsan upang matanto ng tao kung gaano katamis ang isang ngiti.  Damhin ng lubusan ang isang pighati upang ito’y mabilis na lumipasan. Tama lamang na malunkot si Caleb sa pagpanaw ng kusinero na minsan nama’y naging isang mabuting asawa, ama, kawal at maginoo. Naging lasinggero lamang siya ng mamatay ang asawa sa sakit at dahil hindi marunong yumakap sa kalungkutan, alak ang kanyang binalingan.  Napaiyak si Caleb dahil hindi niya lubusang nakilala ang yumaong kusinero.

Pagkaraan ng ilang araw, kinausap si Caleb ng kanyang amo, at dahil naging mabuti siyang maggagawa, ibinigay sa kanya ang tungkulin bilang isang kusinero – kasama dito ang mga pribilehiyo ng bagong gawain tulad ng sariling tulugan, at sweldo.  Sa pangalawang pagkakataon, napaiyak na naman si Caleb.

Dahil napakaganda ng trato ng may ari ng bahay-panuluyan kay Caleb, nagdesisyon siya na ipagtapat na hindi siya si Jonny.  Laking gulat ni Caleb ng sabihin ng amo niya na alam niya ang pagpapanggap ni Caleb.  Subalit dahil naging mabuti siyang manggagawa, wala siyang dapat pagbayaran.  At kung maaari, ay patuloy na lang siyang tatawaging Jonny dahil ito na ang kanilang nakasanayan. Buong pakumbabang nagpasalamat si Caleb.

Kung kasiyahan ang dulot ng mga pangyayari kay Caleb, matinding poot at inggit naman ang naramdaman nila Franco at William.  Madalas nilang inaaway at sinasabihan ng masama ang bagong kusinero na piniling huwang silang patulan dahil naalala niya ang sinabi ng ginoo tungkol sa pagsuot sa kaguluhan.  Humantong ang galit ni Franco at William sa pisikal na pananakit. Isang hapon, itinulak ni  Franco si Caleb na may dalang malaking kaldero ng sabaw na sumabog sa loob ng kusina.  Mabuti na lamang at nakita  ang pangyayari ng kanilang amo.  Galit na inutusan ng amo si Caleb na linisin ang kalat, pinarusahan si Franco ng bawas-sweldo sa loob ng tatlong araw.  Naging matahimik ang lahat pagkatapos ng pangyayaring ito.

Patuloy ang pag-uusap ng dalawang magkaibigan, na tinawag nilang “moon meetings” dahil ito ay nagaganap sa pagpapalit ng mukha ng buwan.  Alam ng ginoo ang mga nangyari kay Caleb subalit sa halip na magpaliwanag, kinuha ng ginoo ang pluma at papel kung saan nakasulat ang mga naunang perlas.  Ibinigay niya ito kay Caleb at inutusang isulat ang mga sumusunod:

pearl  Ipakita mo ang iyong awa at pang-unawa lalong lalo na sa mga taong namumuhi sa iyo.

Maingat na isinulat ni Caleb ang mga katagang kanyang narinig at pagkatapos ay tumingin sa ginoo upang magtanong.  Subalit muli itong humudyat na ipagpatuloy ang kanyang pagsusulat:

pearl  Alagaan at palaguin mo ang mga pangarap mo sa buhay.

Sinabi ng ginoo na hindi galit kay Caleb sila Franco at William kundi sa kanilang sarili dahil maaaring wala silang alam tungkol sa pangarap.  Puno ng galit at lungkot ang kanilang buhay.  Nagpasalamat si Caleb dahil sa maraming pagbabagong naganap sa kanyang buhay mula ng magkakilala sila ng angel.  Matapos ay tinanong ni Uncle Beau kung alam niya ang kahulugan ng pangalawang perlas na isinulat niya sa gabing iyon.

Mahirap tanggapin para kay Caleb na dahil lamang binago mo ang pananaw mo sa buhay ay mababago nga talaga ang iyong buhay.  Sumagot si Uncle Beau na ang paulit-ulit na pag-gawa ng kabutihan ay magdudulot ng pawang kabutihan lamang, gayundin ang paulit-ulit na pag-gawa ng kasamaan ay magdudulot ng pawing kasamaan lamang.  Masayang sumangayon si Caleb at sinabing kumbinsido na  siya na talagang “guardian angel” niya si Uncle Beau.

Lumipas ang panahon at si Caleb ay nasanay sa kanyang bagong gawain bilang kusinero at ang kanyang amo ay labis ang tuwa dahil mahusay siyang manggagawa.  May mga pagkakataong hindi pa rin makapaniwala si Caleb sa kanyang mabuting kapalaran at inakala niyang ito’y isang panaginip lamang.

Pagdating ng bilog na buwan, muling nag-usap ang magkaibigan. Naging seryoso si Caleb at sinabing mahirap paniwalaan ang mga nangyari sa kanyang buhay.  Dahil ngayon ay bihasa na si Caleb na magbasa at magsulat, inutusan siya ng ginoo naisulat ang mga sumusunod:

pearl  Magpakita ka ng kabutihan sa iba lalong lalo na sa oras na ikaw ay nalulumbay.

Sinabi ni Caleb na siya ay nalulumbay at di niya yata nais makipang-usap o tumulong sa ibang tao sa pagkakataon ng kanyang pagkalito sa kanyang buhay. Natawa si Uncle Beau at sinabing lahat ng tao ay dapat gumawa ng kabutihan sa iba upang matanto niya ang kahalagahan ng kanyang sariling buhay.  Ipinaliwanag ni Uncle Beau na lahat ng tao ay mayroong isang “kindness pool” – isa itong bangko na kung saan pwede kang mag-deposit at mag-widraw ng kabutihan.  Merong mga taong wala ng pondo, ngunit marami rin namang nag-uumapaw pa ang pondo ng kabutihan na pwede nilang ipamigay.

Napangiti si Caleb at sinabing alam na niya ang kanyang susunod na gagawin.  Tinanong ni Uncle Beau ang kaniyang balak subalit tumanging sabihin iyon ni Caleb.  Nagpatuloy sila ng pasusulat;

Magpasalamat ka sa langit at mga bituin sa bawat hininga at tibok ng iyong puso.

Naluha si Caleb habang isinusulat ang mga katagang ito.  Naalala niya ang buhay niya nuon – at ang buhay niya ngayon.  Tumulo ang kaniyang mga luha at buong pusong nagpasalamat sa kanyang angel.

Kinabukasan, gamit ang perang naipon, namili si Caleb ng mga pagkain at dinala niya ito sa mag-asawang nakatira sa isang maliit na kubo sa kagubatan.  Ang tanging pinagkakakitaan nila ay ang pangunguha ng kabuti na itinitinda nila sa bahay-panuluyan. Sa kabila nito, nabubuhay ang mag-asawa na may dignidad at kasayahan.  Laking pasalamat ni Caleb na wala sila sa kubo ng dalhin niya ang basket ng pagkain – hindi niya alam ang magiging reaksyon ng mag-asawa sa kaniyang ginawa, subalit para kay Caleb, ito na ang pinakamasarap na pakiramdan na naranasan niya sa kanyang buhay.

Malaking pagbabago ang nangyari kay Caleb ng mga sumunod na buwan. Lubos ang kaniyang kasiyahan lalo na ng sinabi ng kanyang amo na may pagkakataon si Caleb na maging may-ari ng panuluyan.  Balak ng kanyang amo na magretiro at bumalik sa kanyang pamilya sa kabilang bayan, at sa tamang halaga, maari niyang bilhin ang bahay-panuluyan.

Natuwa ang ginoo at sinabing walang kaduda-duda na bunga lahat ito ng pagsisikap ni Caleb.  Sinabi rin niya na siya man ay aalis dahil may dapat siyang gawin at kailangan na niyang bumalik sa London.

Muli, naluha si Caleb at nagpasalamat sa lahat ng magagandang karanasan na ibinahagi sa kanya ng ginoo. Hindi ito ang katapusan ng kanilang pag-kakaibigan dahil pwede silang mag-sulatan.  Mayroon na lamang natitirang dalawang perlas na kailangan niyang ibigay kay Caleb.

Tulad ni Caleb, mayroon din isang angel na nagpakita kay Uncle Beau at nagbigay ng 11 perlas – at tulad din nilang dalawa, tuwing kabilugan din ng buwan nagtatagpo si Uncle Beau at ang kanyang “guardian angel”.

Kinuha ng ginoo ang panulat at papel kung saan nakasulat ang mga naunang perlas.  Dahil sa lungkot, tumulo ang luha ni Caleb at humalo sa tinta subalit malinaw pa rin niyang isinulat ang mga sumusunod:

pearl   Huwag kang magsasawang isabuhay ang iyong pangarap sa iyong puso, salita at sa gawa. Huwang kang tatanggap ng kulang-kulang sa iyong ninais na makamtan.

pearl   Huwag mong puputulin ang tanikalang ito.  Ipasa mo sa iba ang 11 perlas upang patuloy mong mapangalagaan ang iyong bagong kakayahan at kaalaman.

Naging matalik na magkaibigan ang dalawa sa loob ng isang taon. At sa nalalapit na paglisan ng ginoo, nangangamba si Caleb na hindi niya kayang mag-isang isabuhay ang aral ng mga perlas.  Subalit malaki ang tiwala ng ginoo sa kakayahan ni Caleb dahil isang masunurin at mabuting mag-aaral si Caleb. Walang duda na habang sinisunod niya ang aral ng mga perlas, patuloy siyang magtatamasa ng tuwa at ibayong karunungan.

Nagtapos ang aklat sa dalawang mag-kaibigan na mahigpit na nagyakap habang nagpapaalam sa isa’t isa.

Malimit kong naiisip kung totoo nga ang istoryang ito.  Sinubukan kong magsiyasat sa mga tindahan ng lumang aklat at mga talambuhay.  Subalit bigo akong makakita ng patunay.  Subalit walang pagdududa sa mahalagang karunungan na dala ng perlas.  Binago nila ang buhay ko, gayundin ang buhay ni Caleb at ng ginoo, at marahil ng marami pang ibang tao.  Ang aklat na ito ay isa sa pinakamahalagang yaman ng aking buhay.

Sa pagdaan ng mga taon, maraming beses ko nang ipinamahagi ang aral ng mga perlas. Subalit sabi nga in Uncle Beau kay Caleb ng maraming beses sa istorya, marami sa atin ang tatanggap lamang sa aral ng mga perlas kung wala na tayong ibang pagpipilian. Iyon ang nangyari sa akin ng matagpuan ko ang aklat, at katulad ni Caleb, naramdaman ko ang ibang damdamin ng mabasa ko ang aral ng mga perlas.

Ngayong alam mo na ang istorya ng 11 Perlas, naniniwala ka ba na “guardian angel” nga si Uncle Beau?  Naniniwala ako – siguro hindi sa isang angel, kundi sa isang mabuting kaibigan na biglang dumating sa takdang panahon na may hatid na mahalagang mensahe na magbabago ng iyong buhay.

Naniniwala ka ba sa “guardian angel”? Naniniwala ako.  Alam ko na mayroong isa na nasa tabi mo na hindi mo lang pinapansin.  Patuloy sana ninyong ikalat ang mensahe ng 11 perlas – malay mo, mayroong isang tao dyan na handa na itong tanggapin!

Paano kumita ng $14,000 in 9 months ang former lexorsoft employee?

Una sa lahat gusto kong i greet ng happy birthday si Alvin Dizon who is celebrating his birthday today…

Gusto ko lang i share ang success story  nya, he is my ex-employee. Isa sya sa mga naunang employee ng Lexorsoft. Sana ma inspire kayo sa kwentong ito at gayahin nyo. Nag lalaro na sa $2000 – $4000  ang monthly income nya ngayon, maya sa bandang baba i share ko yung screenshots ng earnings nya.

Before December last year nag paalam syang mag papahinga daw muna sya. During that time I started to offer yung phone number website script ko sa mga employee ng lexorsoft and some friends.  As early as October kasi I started earning from this kind of website, kaya naisipan kong i alok sa lahat ng tao ko. At isa si Alvin sa mga nag sabing gusto rin nyang subukan.

For 3 months sinunod nya religiously lahat ang mga sinabi kong gagawin nya para kumita sya sa ganitong site. Beside yung mga sinasabi ko ginagamit din nya yung mga ibang natutunan nyang diskarte nung nag wowork pa sya sa lexorsoft. Kahit wala syang kinikita sa nakalipas na 3 months hindi sya umayaw tuloy tuloy parin sya sa gina gawang pag promote sa nag iisa nyang phone number website.

Nag-umpisa sya sa isang website, then nung kumikita na sya bumili pa sya ng ibang website hanggang sa kaya na nyang magbayad ng sarili nyang VPS server.

 

Mahirap ba ang ginawa nya?

Palagay ko hindi, kasi pagkatapos nyang install yung script sa website nya at binago ng kunti yung header at design nung main page wala na syang ibang ginawa pa dito. Automatic kasi na nag crea-create ng million pages yung script na ginamit nya. Lahat ng possible telephone number combination sa US ay yung script na mismo ang gumagawa nito.

Maliban sa pag install ng script, ang naalala ko lang na ginawa na nya is link building which is madali lang, hindi naman kumplikado ang kailangan na link building para sa ganitong website. Siguro 2-3 hours a day lang puede na. Simple social bookmarking , rss feed, blog comment, at authority sites. No need to waste your time sa guest blogging or tiers.

Gaano katagal bago sya kumita?

Nag start sya ng December, then by March start na syang kumita hanggang sa lumaki na ng lumaki yung earnings nya. Sa ngayon mas malaki na ng apat na beses ang kinikita nya sa kinikita ko. I am happy for him.

Heto yung screenshot ng earnings nya.

earnings

Puede mo rin bang gawin ito?

Oo naman! Kahit sino ay puedeng gayahin ang ginawa ni Alvin, napakadali lang kasi nito. Hindi mo kailangan ng special skill para gawin ito.

All you need to do is bili ka ng domain at hosting tapos install ka lang ng script na kagaya nung ginamit nya sa mga websites nya. Puede ka rin gumawa ng sarili mong script or kung may budget ka puede kang mag pagawa sa iba kung dimo kaya.

Kung gusto mo yung script na ginamit nya I can give you a copy of it for free, basta be sure bago ka humingi ng script may domain kana at hosting na. You need to provide me the name of the domain na binili mo para dito.

Kung kailangan mong bumili ng web hosting I suggest Blue Host, kasi proven ko na sila pati mga clients ko ay blue host ang gamit nila.

Pero puede mo rin subukan yung mga ibang web hosting sites. Kung baguhan ka lang sa net pero gusto mong subukan ito just approach me. Puede ka rin sumali sa phone number website fan page at dun ka magtanong.

Maliban sa domain at hosting , bago ka humingi ng script sa akin I need your spokeo.com affiliate ID at Affiliate Name. Free lang mag register sa spokeo. Ito ang gagamitin mo na affiliate program para kumita pag may traffic na ang website mo. Puede rin ibang affiliate sites, pero habang pinag aaralan mo ito I suggest spokeo kasi ito na ang proven namin.

I suggest din kung may time ka i watch mo ang video na ito

Sigurado bang kikita ako dito?

Even do masasabi ko na 95% sa mga client ko ay kumita na sila sa opportunity na ito, ayaw ko parin magbigay ng 100% guarantee na kikita ka nga dito.

Depende kasi kung ano ang susunod mong gagawin after mo mainstall yung script sa site mo. At depende rin minsan sa google kung i mamark nya agad as spam or hindi yung website mo.

Pero ang masasabi ko malaki ang probabilities na kikita ka dito.  Pero at least dito malaki ang chance mong kumita compare naman sa wala kang gagawin or mag trial and error ka sa mga programs na dipa proven or mas mahirap.

 

What is the risk?

Aaminin ko ang mga phone number website type ay hindi pang habang buhay,  we called them “Churn and burn” type of website. Ibig sabihin build earn from them habang nakaka kuha pa sila ng traffic sa google. Pag na ban na sa google search engine then wala kanang kita from them you need to leave them and create another site to earn again from the same program. So dapat ang diskarte mo dito is create ka lang ng create pag may pambili kana ng maraming domain at i host mo sa iba ibang server.

Base sa experience ko may mga time na dika pa kumikita sa isang site i baban na ng google, pero may mga sites naman na umabot ng ng 6-12 months di pa rin sila na baban.

Mahalaga sa ganitong websites ay madiskarte ka, wag mong pag aksyahan ng sobra sobrang oras ang isang website mo para dika manghinayang at di mawalan ng gana kapag na sunog sila.

Para sa mga gustong subukan ang opportunity na ito start as soon as you can.. if you have any question anything about it… let me know at sasagutin ko sa abot ng makakaya ko..

Kung gusto nyong makahingi ng libre sa script na gamit namin I need the following

Domain Name kung saan mo i install yung script

Spokeo ID , Name, at spokeo email address

Mga iba pang kumikita na sa phone number websites

Baka kilala nyo ang mga ito, puede rin kayong mag tanong sa kanila, kagay ni alvin kumikita na rin sila sa kanilang mga phone number websites. Pasensya na sa mga ibang diko nabanggit diko na matandaan pa yung mga iba.

Roger Ricafort

Francis Saenz

Ivory Santos

Marry Ann Anos

Rod Buenaventura

Kevin Pudol

Christine Austria

Arlon dela Rosa

Diosa Lopes

Joseph Emanuel

Joseph Raymund Enriquez

 

 

3 simple steps to start your online career. Start Now! Tanong nila paano?

Puede daw bang gawin kong mas detailed pa yung bawat topic na sinulat ko sa  about sa “6 steps para maging successful online“. Sige yung mga nag re-quest pagbibigyan ko kayo this time 🙂 sa susunod na mag request kayo sisingilin ko na kayo ng coaching fee (:D).

Maraming nagsasabi dyan, madali lang sayong sabihin Ed na mag start, kasi alam mo na kung ano ang gagawin mo. Eh paano naman kami eh wala pa kaming alam san kami mag i-start?  Gusto ko lang linawin,  nung nag uumpisa ako walang ganitong blog para magbigay sa akin ng motivation at guide.  During those this days almost everything may bayad.   Kung gusto nyo talagang maging successful online, I am encouraging from this moment na alisin nyo lahat yung mga negative thinkings  nyo.

Since dimo alam kung paano at saan ka mag start. Ako ngayon ang magdidikta sa buhay mo pagdating sa internet marketing. Ako muna ang master mo ngayon. Sundin mo kung ano ang sasabihin ko sayo dito at sisiguraduhin ko sayo makaka pag start kana.

I want you to start your online career by creating your own blog. Ito ang gagamitin nating pinto papasok sa online marketing world. Mai-intindihan nyo kung bakit,  sa mga susunod kong blog post.

Dimo alam ibig sabihin ng blog? Tinatamad ka rin alamin kung ano ito.. heto basahi mo muna ang simple definition nya dito

Kung gusto mo pa ng mas detalyadong explanation heto ang link sa wiki-pedia about bloging.

Let’s begin

lose interest1Ano ang i bla-blog mo? – Ewan ko sayo, blog mo yun eh :D.  Ito ang sagot sa tanong mo I already have a blog entry about sa tanong na ito please follow this link. Mahalagang basahin mo ang blog entry na yan, kung gusto mo talagang matutong mag blog. Tandaan mo ito ay unang hakbang mo palang papasok sa mundo ng online marketing.

Kung dito pala tinatamad kanang pag-aralan ang mga dapat mong malaman.  Ang maipapayo ko sayo, wag mo nang pangarapin ang online marketing. Go somewhere else kung saan ka nag eenjoy baka dun yumaman ka.  Sabi nga ng teacher ko dati, if you do not want to memories the multiplication table, better go to the mountain then plant kamote baka yayaman ka dun.

 

blogger2.  Choose blogging platforms – Sounds technical? Hwag kang mag panic, hindi ito mahirap.  Ayaw kong gawin kumplikado ang part na ito, kaya hindi ko sasabihin na bibili ka ng domain or hosting mo.  Kapag tumagal tagal kana sa online marketing matutunan mo narin lahat ang mga ito. Ang purpose lang naman ng blog post na ito is maka-pag start kana.

Ang gagamitin natin na blogging platform ay FREE, para wala kanang alalahanin at para dimo na naman idahilan na wala ka pang pera para maka pag-umpisa.  There are many free platforms that you can use like blogger.com, wordpress.com, tumblr.com, blog.com at marami pang iba.  Lahat ang mga ito ay free at madaling gamitin.

Personally I prefer blogger.com, unang reason ko, matatag sya kasi pag mamayari sya ng pinaka malaking online business sa buong mundo which is google.   Mabilis ang kanilang server, hindi ka mag aalala na baka magdown ang website mo. Wala rin limit ang bandwidth na puede mong gamitin at wala rin limit ang diskspace.

I assume na may gmail account na kayo, kung wala pa please go to http://gmail.com and create a new account.  Ang gmail ay pag aari din ng google. Dito ka mag crea-create ng account for all google own website.

Kung mayron kanang account sa gmail, please go to the following URL http://www.blogger.com.  Ngayon panuurin mo ang video na ito para matutunan mo kung paano i-setup ang blog mo sa blogger.com.

Note: Wag nyo nalang pansinin yung mga pronunciation ko dyan kasi alam ko maraming sablay. Diko na inedit mahalaga maintindihan nyo it’s 4:30 AM inaantok na ako, tapos mina malat pa kaya pag pasensyahan nyo nalang yung ibang word na sablay :D. Di naman yun ang pinunta nyo dito eh.

3. Your first blog post – Ang suggestion ko sa first blog post nyo is something about you or reason why you started your blog. Para mayron kayong basehan puede nyong i check yung una kong blog post.  Para mas magkaroon ka ng idea kung paano mo isusulat ang iyong mga blog post specially your first blog post please refer to this blog entry.  Tulad ng sinabi ko kanina sundin mo lang ang ma sasabihin ko na gawin mo. Kung dimo magawang basahin lahat ng minsanan ang mga link na binigay ko, puede mong balikan maya maya or bukas.  Please do not skip any link na binibigay ko, importante lahat ang mga ito.

Kung sinunod mo lahat yung tatlong step na sinabi ko sa blog post na ito I am sure  you have your first blog na. Na accomplished mo na ang first step natin.

Ayan may nagrereklamo na naman, di daw sya marunong mag english, paano nya malalagyan ng laman yung blog nya. Lahat tayo may basic english from Grade I hanggang mag graduate tayo ng English. Kaya naniniwala ako na kaya mong mag sulat ng English.

Ito tip ko sayo kung hirap kang mag create ng blog content mo, maglagay ka ng mga sarili mong mga pictures sa bawat mga post mo at least 3 or more each picture na ilalagay mo lagyan mo ng kwento.  Same with video maghanap ka ng mga video sa youtube.com or sarili mong video then gumawa ka ng sarili mong kwento.

Watch out for the second step… set a goal… for now try to post regularly sa blog mo. Let’s do this one step at a time…

 

 

10 akala na pumipigil sa marami para pumasok sa internet marketing

Madami ang gustong gawin kung ano ang ginagawa ko at ginagawa ng mga iba pang mga online marketers.  Syempre nga naman kung makikita nyo ang buhay ng mga online marketers compare sa mga may daily jobs eh maiingit ka talaga. Bakit ka nga naman di maiingit sa kanila. Makikita mo sila nasa bahay lang, paupo upo, nag tratabaho minsan naka pajama lang, naka short, minsan nga wala pang damit.

Madalas mo silang makita nasa mall lang, o dikaya panay panay nasa bakasyan. Ang pina-nakakainggit ay pag nakita mong nag papagawa na ng bahay. Mapapaisip ka talaga, bakit ikaw kayod marino, nag papa kasunog ka ng kilay sa abroad pero dimo magawa ang ginagawa nila.

Dahil naiingit ka gusto mo rin gawin ang ginagawa namin. Pero ang problema ang daming pumipigil sayo para pumasok dito.  Heto isa-isain ko sila para malaman mo in case ayaw mong aminin sa sarili mo.

programming1. Di Ako Marunong Mag Program –  Ahhh… sino bang  expert ang nagsabi sayo na kailangan marunong kang mag program para kumita ng pera sa internet? Bawasan mo ng 30 minutes ang oras mo sa ka fe facebook at i search mo ang mga pinaka successful na online marketer sa buong mundo at magugulat ka most of them or baka lahat sila walang idea about programming.

Hmmm hihirit ka pa, sige dito na nga lang tayo sa Pinas… I want you to meet Zaldy Dalisay, Kim Tyron Agapito, Mark Acsay they are known Filipino Online Marketers. Mga tinitilian mga yan pag sila na ang nagsalita sa harap ng mga audience. And they are successful online marketers.  But believe it or not di naman marunong ang mga yan sa programming.

Ito ay nag papakita lang na hindi requirements ang programming skill para pumasok sa internet marketing. Hindi mo puedeng gamitin ito na dahilan para ma justify ang sarili mo bakit ayaw mong mag start sa internet marketing kahit sinasabi mong gusto mong gawin.

2. Di ako marunong gumawa ng website – Gaya ng sinabi kong una, sino naman ang magaling na nagsabing kailangan mong marunong gumawa ng website bago ka kumita ng pera sa internet? Kung may magsasabi sayo ng ganito, tumakbo kana ng mabilis at wag ka lilingon baka madapa ka. Ang mga taong nag sasabi nito ay gusto ka lang pag kakitaan. Hindi totoong pag marunong kanang gumawa ng website kikita kana agad ng limpak limpak na salapi.website

Napakarami na ngayong free CMS na puede mong gamitin, para gumawa ng website. Oh wag na naman ma praning sa CMS, ito ay isang uri ng software/script na puede mong gamitin para maka pag create ka ng website as simple as 1 2 3.

Maraming mga baguhan sa internet na hindi masyadong concern sa paggawa ng sarili nilang website. Hindi requirements ang website para kumita ka ng pera sa internet. Nung bago palang ako sa net wala pa akong pera pambili ng domain at hosting para maka gawa akong website. What I did is nag collect ako ng mga data and convert it into mysql database tapos saka ko binebenta sa mga webmaster forums.

Yung mga iba naman na mga pinoy ang ginagwa nila is sumasali sila sa mga freelance website gaya ng elance at odesk. Dun sila nag hahanap ng mga trabaho na kaya nilang gawin online.

O ayan, sana naman na liwanagan ka sa isipin mong dika puedeng mag start online kasi dika marunong gumawa ng website.

3. Diko alam paano mag promote ng website –  Gusto mong matutunan agad mag promote ng website eh wala ka pa ngang website na ipropromote. Mag umpisa ka muna bago mo problemahin ang marketing ng website mo. Wala kang mauumpisahan kung gusto mo perfect lahat bago mag umpisa.

Wag mong gamitin ito na dahilan para dika mag umpisa, ang website marketing ay matutunan mo na ito kapag andun kana.  Ang tanong requirements ba para kumita ng pera sa internet? Ang maiksing sagot ko jan is HINDI.

4. May trabaho kasi ako – Miss Anna Tan kwento mo nga paano ka nag-umpisa sa internet marketing, ng matauhan mga ito.  Nung una kong ma meet ang babaeng ito ay may fulltime Job not sure kung ano ang work nya that time.  Nakatawa ang first meeting ko with her, Christmas party ng SEO Org Philippines habang ang lahat ay nag iinuman ang nakakasiyahan at isama na natin yung nagyayabangan sa mga kita at diskarte sa internet marketing. Sya naman ay nasa tabi lang tahimik pero may hawak na notebook.

annatan

Pumapasok sya sa work sa umaga at sa gabi pinag aaralan nya ang online marketing. After few years heto sya ngayon isa na sa mga successful member ng seo org philippines. She afford to buy her condo at naka pag patayo narin ng dream house nya sa laguna.

Ano ang lesson? Hindi dahilan ang may trabaho ka para dimo ito magawa. Ilang oras ba ang pasok mo 8 hours? meaning may 16 hours ka pang tira… you can spare you 2-3 hours a day para gawin ang online marketing.

Marami pang iba na bago nag fulltime sa internet marketing ay may mga work sila, gaya nila Cristian Lacsamana, Eli Tapiador, at Apple Tinao my ex employee.

5.  Wala akong pera pampuhunan – Ito lagi kong sinsabi pag may seminar na na-iinvite akong mag talk. Started from nothing, totally broke. Nung 2002 I lose my job, wala akong work for almost a year wala akong ipon kaya hirap ako during those days. Umasa lang ako that time sa GF ko. 2003 literally nag paampon ako sa isang kaibigan who have a computershop. On January 2004 pinilit ko ang sarili ko na pag aralan ang internet marketing.money

Wala akong pera that time, umaasa lang ako kung ano naiaabot nila sa akin, itinatabi ko yun at yun ang ginagamit ko para makabili ng internet card.  Pinag aralan ko ang internet marketing for almost a year, until november of 2004 I made my first $100.  During those days ang pera ko lang ay pambili ng internet load wala ng iba pa.

Hindi requirements ang maraming pera kung gusto mo talagang matutong kumita ng pera sa internet.  Mas mabilis na ang internet natin kaya mas manilis narin mag research. Mas marami kanang mababasang mga information kagaya nito. Ditulad noon na napakahirap maghanap ng mga mga information how to make money online kasi lahat may bayad.

Ang masasabi ko lang sayo, maglaan ka ng oras para pag aralan ito. Maniwala ka minsan narin akong andyan kung nasaan ka ngayon walang pera.

6. Di ako marunong magsulat – Ako man hindi rin marunong, pero hindi naman requirements ito para dika kumita ng pera sa internet.  Marami sa mga online marketer ang hindi marunong mag sulat.  Kung kailangan mo talaga ng magandang article later on pag kumikita kana puede ka naSman magbayad ng magsusulat para sayo.

7. Mahina ako sa English – Sa palagay mo ba kung magaling akong mag English tagalog ang binabasa mo ngayon? Kung ganun hindi requirement ang pagiging magaling sa English para maka pag umpisa ka sa internet marketing. Pero inaamin ko, kailangan mo at least basic english para maka pag communicate ka online.
Pero I am sure nakakaintindi ka naman ng english at kaya mo rin magkipag usap ng english kahit sa email or chat lang. Mula Grade I tayo hanggang college ay may subject tayong english kaya imposibleng dimo kaya.

8. Walang oras eh – Anak ng pating, gusto mong kumita, naiingit ka kasi yung kakilala mo nag papatayo na ng bahay dahil sa kinikita nya sa internet, magawa mo pang sabihing wala kang oras. Ano ba pinag kakaabalahan mo at wala kang oras. Kung ganyan ka ka busy ibig sabihin ang dami mo ng kinikita kasi busy ka lagi. Dimo na kailngan mainggit sa kakilala mo malamang may bahay kana ngayon at busy kana sa pagbibilang ng pera mo.wakeup

Ilang oras ba ang inilalaan mo sa pag babad sa harap ng TV? ilang oras ba ang nauubos mo sa pakiki pag tsismisan? Ilang oras ba ang nauubos mo para manuod ng youtube? Ilan oras ba ang nauubos mo para mag tweet, mag fb, mag pinterest, at mag instagram? Bakit dimo nalang gamitin ang mga yun para kumita ka ng pera online?

Ang daming tao ngayon ang nag hihirap dahil lagi nilang sinasabing wala silang oras. Hwag kanang dumagdag sa kanila, maglaan na ng oras para pagdating ng araw dadami na ang oras mo para mag pasarap buhay.

9. Mabagal kasi ang internet namin eh – Grabe kung mas mabagal pa ang connection mo kaysa sa connection ko nung 2004 san lupalop ng mundo ka ba nakatira? Wag mong idahilan ang connection mo sa internet para dimo magawang kumita. Kung nakaka pag open ka ng FB, nakaka panuod ka ng youtube meaning mabilis na ang connection mo.

10. Andito kasi ako abroad baka diko yan ma asikaso – 8 hours lang naman pasok mo sa isang araw diba? Di naman araw araw ang OT.  Pag uwi mo wala ka naman nang gagawin di gaya kapag nasa Pinas ka.  Pag kagaling ng work either may gagawin pa sa bahay or makiki pag inuman sa tropa.  Baka naman may inaasikaso ka lang?

Kung gusto mong madagdagan ang kinikita mo ngayon, ubusin mo yung mga free time mo sa pag-aaral kung paano kumita sa internet. Para sa ganun kapag malaki na kita mo online, puede kanang umuwi at wag ng bumalik abroad, para mas mahabang oras mo ng makakasama ang pamilya mo.

Wag mong pangarapin na habang buhay ka nalang anjan at malayo sa pamilya mo. Ikaw ang pinaka maraming oras para gawin ito kaya wag mong idahilan ang pagiging ofw mo para di magawa ang gusto mong gawin.

Walang katapusang alibi para di maka pag-umpisa. Gusto mong kumita , gusto mong i enjoy ang ini-enjoy namin diba? Bakit dimo nalang gawin kaysa puro ka dahilan para lang dika maka pag umpisa. Baka naman ayaw mo lang talaga, baka naman tinatamad ka lang, o tamad ka lang talaga.

 

6 steps para maging successful online

Maraming nag tatanong, ano daw ba gagawin nila para makapag umpisa at maging successful sila online.  Kaya naisipan kong gumawa ng simpleng guide. Sana makatulong para sa mga nagbabalak na mag start sa internet marketing. At sa mga nasa internet marketing na pero di pa kumikita.

I am pointing out here ang lima na sa palagay ko ay pinaka critical to start and become successful in online marketing. Maaaring may mga iba pang tips ang mga kapwa online marketers, kaya puede rin kayong magtanong sa kanila.

Please note: Diko pa na PROOFREAD paki intindi nalang muna 🙂

start1. Start – Gusto mong pumasok at magtagumpay sa internet marketing?  Ano pa hinihintay mo pasko? Paano ka makaka-pag umpisa at mag tatagumpay kung ayaw mo namang magsimula. Marami sa mga nagbabalak pumasok sa internet marketing. Ang hindi maka pag umpisa kasi ang dami nilang “buts” sa buhay nila.  Tanungin mo lahat na nasa internet marketer at 80 %- 90% sa kanila ang mag sasabing wala silang idea kung ano ba ang internet marketing nung bago lang sila dito.

Yung iba kasi dyan, sasabihin nila gusto ko rin mag online marketing, paano ba yan? Kapag sinabi mo na ang gagawin nila, sasabihin naman paano ako mag i start dyan? kapag sinabi mo ano gagawin nila, sasabihin naman paano ba yun, pag sinabi mo kung paano yun, sasabihin naman wala pa akong alam dyan.

Walang katapusang dahilan, gusto nilang alamin lahat bago sila mag umpisa. Which is mali, kung gusto mong mag online, start kana agad today wag mo ng hintaying bukas. Kapag naka pag start kana, unti unti ng masasagot yung mga ibang tanong at pagdududa mo. Sa online marketing kasi kailangan mong subukan para malalaman mo kung ano ang tama at mali.

goals2. Goal – Kung dimo alam kung saan ka pupunta, paano mo malalaman kung ano ang tamang direction?  Sa buhay natin, kahit ano pa ang gusto nating tahakin o gawin. Mahalagang alam natin kung ano ang gusto nating marating o makamit. Ang mga mountaineer ang ultimate goal nila lagi is marating ang summit ng bundok na inaakyat nila. Ang mga runner ang ultimate goal nila is makarting sa finish line.  Ang mga studyante gustong maka graduate.

Same principle is applied  in online marketing, ano ba ang goal mo bakit gusto mong pumasok sa internet marketing.  Kapag natutunan mong mag set ng goal, ang tagumpay ay madali nalang abutin, kasi may direction kana, alam mo na kung saan ka pupunta, kailangan mo nalang gumawa ng paraan para marating mo ito.

Ang mga mountaineer, para makarating sila sa summit ng bundok na gusto nilang akyatin, kailangan nilang humakbang patungo sa direction ng summit, gaano man ito kahirap alam nila na bawat hakbang nila ay palapit sila ng palapit dito.

Ganun din sa online marketing,  gusto mong kumita ng $100 a day, then work everyday to reach that goal.  Along the way maraming mga distraction kang ma-eencounter, kaya need mong mag proceed sa 3rd step. Read more about Goal Setting.

focus3.  Focus – May mga kakilala ako, some of them are friends. They start online marketing almost mga kasabayan ko pa nga yung iba. Lahat sila nag sasabi kikita lang ako ng $500 a month masaya na ako. Hindi ko na kailangan mag abroad kasi talo ko na mga nasa abroad. So what they did is start a program that they heard from friends or nabasa nila sa internet na proven to work.

Then after a a few weeks or months may nabasa or narinig silang bago, ayon si juan gusto rin subukan kasi sabi ni expert na Joe dun daw sya yumaman.  Si juan kinalimutan yung unang ginagawa kasi gusto nyang yumaman gaya ni Joe, after few weeks or months, narinig nya ulit na si Pedro kumikita na ng $501 a month at ang ginagawa ay magbenta ng tuko. Itong si Juan nainggit, gusto rin nyang mag benta ng tuko gaya ni Pedro, kinalimutan na yung diskarteng ginawa ni Joe para yumaman.

After a year, naka sampong program na sya pero wala parin syang kita, at the end of the day, he concluded that making fortune online is all lies.

Kung ipinag patuloy lang sana yung unang inumpisahan nya, malamang lampas na sa $500 a month ang kinikita nya after a year.  Ito ang madals na pagkaka mali ng mga bago at datihan na sa internet marketing. Gusto nila subukan lahat kahit dipa nila na aabot yung nauna nilang goal. Read more about Focus

Walang mountaineer na kayang umakyat ng dalawang bundok at the same time. Kailangan nya munang maka summit sa isa, bago sya baba at para akyatin naman ang susunod na bundok.

Kung gusto mong kumita sa online marketing, kailangan mag focus ka. Kahit ano pa naririnig or nababasa mo, isulat mo lang muna ang mga yun, para kapag na reach mo na yung first goal mo, isunod mo naman ang mga ito.

dontgiveup4 . Don’t give up  – There is no such easy money, maniwala ka.  Naiingit ka sa mga holdaper? Dimo ba alam na buhay nila ang isinusugal nila para makakuha sila ng ganun pera. Si Pacman, kalusugan at buhay nya ang itinataya nya.  Lotto kamo? Kung madali lang ang pera sa lotto di lahat sana tayo mayayaman na ngayon.

Maraming nag sasabi, madali lang kumita ng pera sa internet, hwag kang maniwala sinungaling ang mga yun. Bago sila kumita ng pera sa internet, kinailangan nilang umupo sa harap ng computer nila ng halos 16 hours a day o dikaya kinailangan nilang mambula ng ibang tao para pagkakitaan nila.

Siguro nga compare to other daily job, mas madaling kumita sa internet, compare sa mga OFW mas madaling kumita ng pera ang mga online marketers. Compare sa mga bank executive siguro nga mas madaling kumita ng pera ang mga online marketers. Pero di ibig sabihin pinupulot lang nila ito online. Pinag tratrabahuan din nila ito, pinag pupuyatan, at pinag iisipan.

Marami kasi sa mga baguhan kapag dina kumita after 2 months umaayaw na sila. Kasi ang mind set nila bago sila pumasok sa online marketing is madali lang kumita ng pera sa internet. Read more about this topic

Kung gusto mong maging successful sa internet marketing,  hwag kagn susuko. Kahit gaano pa kahirap abutin ang iyong goal basta mag focus ka lang at wag kang aayaw magugulat ka nalang isang araw naabot mo na ito.

5. Become Expert – If you want to become successful in any field you need to become expert on that particular field, there is no exemption.  Gusto mong magtagumpay sa internet marketing? Then pag-aralan mo ito, maglaan ka ng maraming oras para pag – aralan ito. Wag lang dumepende kung ano ang sinasabi ng iba.expert

In my case, hindi ako natatakot mag expirement, kung ano ang nababasa ko gusto kong subukan kung totoo ba ito o hindi. Kung may naisip ako na sa palagay ko ay makakatulong para maabot ko ang aking mga goals sinusubukan ko. If I fail, then at least sinubukan ko. From that failure I will see to it na may natutunan ako. Wag kang matakot na subukan ang mga ideas mo, dahil ito an mga ito ang maghahatid sayo sa tagumpay.

leverage16. LeverageDon’t work hard, work smart. Palagi ko itong sinasabi everytime na nai-invite akong mag speak sa mga seminars ng mga online marketers.  Kung nasubukan mo ng sumali sa mga Multi-level marketing I am sure you are familiar with this.

Sabi ng boss ko dati, kung gusto mong ma doble ang production mo, you need to duplicate your self. Hindi ko yun makalimutan, dahil sa salitang ito, ito ako ngayon kung saan ako naroroon. At first diko maintindihan kung ano ang ibig nyang sabihin. Until he told me para ma duplicate ko ang sarili ko I need to teach someone else to do what I am doing.

Ito ang ginamit kong principle nung nasa internet marketing na ako. I only have 24 hours to work a day, at yun lang ang pude kong kitain sa bawat araw. Para madoble ang kinikita ko, ang ginawa ko is to train someone na gawin kung ano ang ginagawa ko para kumita ng ganun ammount of money.

Now dalawa na kami na gumagawa sa dating ako lang ang gumagawa, syempre dahil dalawa na kami mas malaki na ang puedeng kitain. Gusto ko pang madag-dagan ang earnings ko… so ang gagawin ko lang is mag train ako ulit ng tao para gawin kung ano ginagawa ko ngayon.

Halimbawa, may isang kang site na kumikita ngayon ng $100 a month,  for sure alam mo na kung ano ang ginawa mo para kumita kang $100 a month from that site.  Para kumita ka ng $200 a month kailangan mo pa ulit gumawa ng isang site applying all the process you did sa una mong site para kumita ng $100 a month. Kung gusto mo pang another $100 ulit, then do the same process.

Ayan ang haba na pala.. sana para sa mga nag tatanong kung paano ba kayo makaka pag start at maging successful online.. sana itong post na ito ay makatulong sa inyo…

If you have any question or suggestion please let me know..

Extra Earnings Para sa mga Overseas Filipino Workers

An old friend who’s working abroad, approach me  nung minsan nagbakasyon sya galing Saudi. He ask me ano daw ba ang  raket ko dito sa Pilipinas at ayaw kong mag abroad, sayang naman daw yung galing ko sa programming. During school days kasi isa sya sa mga classmate ko na laging umaasa sa akin pagdating sa programming (ehemss :)).   But before he approached me, na kwento na ng mga iba naming classmate na medyo successful na rin ako kahit andito lang ako sa Pilipinas.

To make the story short,  I told him kung ano ang ginagawa ko para kumita ng dollar kahit andito lang ako sa Pilipinas. Actually sabi ko sa kanya kami ang bagong hinerasyon ng mga OFW (Online Filipino Worker). We work at home, sa oras na gusto namin, sa lugar na gusto namin, at the more we work the more money we earn.  Nung sinabi ko ito sa kanya, lalong dumami ang kanyang mga tanong. Heto yung mga ibang naalala ko:

Ano ang pagkakaiba ng mga makabagong OFW sa mga traditional OFW?

 1. Hindi namin kailangan umalis ng bansa para kumita ng dollar
 2. Kahit nasa bakasyon kami puede namin gawin ang trabaho namin
 3. Puede kaming kumita kahit natutulog na kami
 4. Mas maraming oras ang naibibigay sa pamilya namin
 5. Mas masipag kami mas marami kaming kikitain
 6. Wala kaming literal na amo
 7. Kung gusto namin magbakasyon walang pipigil sa amin
 8. Puede kaming magtrabaho kahit naka pambahay lang

Paano kayo kumikita online?

Ang sagot ko dito ay base lang sa experience ko, hindi ko isinama ang mga ways to make money online na diko pa nasubukan kumita.

1. Provide Services – Karamihan sa mga Filipino freelancer  dito sila naka focus.  Pude kang mag provide ng service sa mga online SEO_image_004 elvis1marketers base sa skill and knowledge mo.  Malaki ang pera sa service providing business kung alam mo ang ginagawa mo, kasi puede mo itong i leverage para mas lumaki ang kita mo.

Anong mga services ang puede kong i provide? Marami, depende kung ano ang current skill mo. Puede kang mag start dun habang pinag aaralan mo ang mga iba pang mga  kailangan ng mga online marketers. Halimbawa sa akin, nung bago pa ako sa internet, dipa naman ako marunong sa SEO, Link Building, at kung ano ano pang mga ginagawa ng mga internet marketer, ni hindi ko nga alam ano ibig sabihin ng mga terms na mga yun eh.

So I started with what I know, that time alam ko marunong na akong mag program. So what I did is naghanap ako ng mga online marketer na nag hahanap ng gagawa sa mga simpleng programming projects nila which I know kaya ko naman.Maliban dun, ang isa pang ginawa ko nung bago pa ako ay nag co-collect ng mga data and convert it into database and sell to online marketers.

Halimbawa  ng mga data na kino collect ko that time is mga  lyrics, recipes, at kung ano ano pa na sa palagay ko magagamit ng mga internet marketer and sell it for $7 – $10 per copy.  Minsan sa isang database collection ko nakaka benta ako ng 100 copies or more.  While doing those things, nag aaral na-rin akong mag SEO, nung matutunan ko na sya dito na ako nag focus hanggang ngayon.

Kung marunong kang magsulat, maraming mga online marketer and hindi marunong or tamad magsulat kaya ang ginagawa nila nag babayad nalang.  Web developing , researching, data entry,  photography, photo editing, website template creation at marami pang iba na puede mong i alok as service online.

2 . Sell your own product – Maraming mga successful online marketer are doing this. Puede kang kumita ng malaki sa pag create ng mga e-products, kasi dimo kailangan ng inventory at stockroom dito. You can sell your e-product as many times as you want. Tuwing may bibili ng eproduct mo, ibibigay mo lang yung download link nito, dimo na kailangan i deliver physically.

In my case gumagawa ako ng mga scripts na sa palagay ko makaka tulong sa daily life ng mga online marketers, ibenebenta ko ito from $27 – $47 per copy.  Pude ka rin gumawa ng videos tapos ibenta mo , or di kaya take a good picture and sell it o dikaya mag create ka ng info product like how to make money online, how to lose diet in 1 week tapos ibenta mo.

3. Google Adsense – Isa sa pinaka paborito  ng mga baguhan at beterano na sa internet marketing at para sa mga wala pang masyadong time para gawin yung number 1 and number 2. Ang gagawin mo lang dito is mag create ka ng high quality website, a site that you think beneficial sa mga taong pupunta sa site mo. Then drive a good traffic to it.  Kikita ka dito sa pamamagitan ng pag papakita ng mga ads ng mga advertiser ng google sa website mo.google adsense

Dito kailangan mo ng website, puede kang mag create ng personal blog mo or a blog of your passion. You need to regularly update it para magustuhan ng mga prospect site visitors mo.  The more traffic na makukuha nung site mo the more money you will earn.

Every time na may mag click sa ads na nasa site mo puede kang kumita from $0.01 up to $10 per click.  Sa mga baguhan maganda itong program kasi nakaka motivate sya everytime na makikita mong may pumapasok na pera sa google adsense account maffiliateo. Malaki rin ang puede mong kitain dito, ang pinaka malaking kinita ko sa adsense is $2000+ , pero may mga kilala akong kumikita ng $4000 – $12000 a month from their adsense account. Naka depende ang kita mo dito sa traffic ng website mo.

4. Affiliate programs – Maganda rin ang kita dito, kaya lang karamihan sa mga sumasali sa program na ito ay may mga experience na talaga sa internet marketing.   Hindi kasi kagaya ng google adsense mas mahirap kumita dito.  You need to sell others product, kapag naka benta ka may commission ka ranging from 2% – %75 per sale, depende sa product na ibebenta mo.

I will discuss each of these four ng mas malaliman, sa mga susunod  kong blog post.

Paano nyo nakukuha yung pera nyo?

Personally I prefer Paypal, kasi karamihan sa mga internet marketer paypal ang ginagamit nila to make transaction online.  Yung pera na papasok sa paypal puede mong i withdraw sa bank account mo directly.  Kung sa adsense naman may dalawang option ka either Check or Western Union. Sa mga affiliate programs karamihan sa kanila check pinapadala.

Puede ba ako jan kahit nasa abroad ako?

Kahit nasaan ka basta may internet puede mong gawin ang ginagawa namin. Mahalaga lang mag laan ka ng time para gawin ito. Marami akong kilalang nasa abroad ngayon na ginagawa rin ang mga ginagawa namin ngayon. Karamihan sa kanila ginagawa nila itong source of additional income sa mga free time nila. They use their spare time to work online. At marami narin akong kilala na dating nag aabroad after they finished their contract dina bumalik ng abroad at nag full time na online. And the good news is mas malaki ang kinikita nila ngayon kaysa nung nasa abroad sila.

Magkano ang kailangan ko para maka pagumpisa?

investmentHindi mo kailangan ng libo libo para maka pag start sa online marketing, pero syempre like other jobs and business you need to invest din.   Depende kasi kung ano ang gusto mong gawin sa internet, may mga program na kailangan mong mag invest from $50 – $100 or oras lang ang kailangan mong i invest.

Nung nag uumpisa pa ako sa internet marketing, maniwala ka, I started from nothing. Wala akong work, wala akong savings, at wala akong pera. Umaasa lang ako sa kaibigan ko, luckily nakaka libre ako ng internet that time. Nung 2004 hindi pa masyadong uso dito sa Pinas ang DSL kaya mabagal pa ang connection nun. Pero napag tyagaan ko twing madaling araw ang mag internet para pag aralan ang internet marketing.

Wala akong pera kaya kahit gusto kong bumili ng mga tutorials how to make money online diko magawa. Kaya umasa lang ako kung ano libre.  After a year I start making good income from internet. Oo medyo matagal kasi wala naman akong mapag tanungan or magtuturo sa akin those days. Masyado pang bata ang internet marketing dito sa pinas that time.

Pero kung noon pa man ay may taong nag turo na sa akin, siguro mas maaga kong natutunan kung paano kumita ng pera sa net, hindi ko na kinailangan mag  trial and error for a year.

I will try to discuss sa susunod bawat isa yung ways to make money online.  Gawin kong topic each of them base sa experience ko para mas details ang pagkaka discuss para lalong maintindihan ng mga interested to go online.

Kung interested ka sa internet marketing at gusto mong matuto, ano ang gusto mong matutunan or gusto mong i discuss ko sa susunod na blog post? Please help  me to help you…

$300 – $1,000 after 4 months for the second challenge

Matagal tagal narin palang di ako nakaka pag post dito… gusto ko lang kayong i update after 4 months yung sumunod na mga tinuruan ko paano sila kikita online from their own website.

Actually ang target lang namin dito is $200 – $300 a month  in 6 months, kasi sabi nila masaya na daw sila kapag kumita sila ng ganung kalaki. But guess what. After 3 months yung isa sa kanila kumita na ng $400+ yung iba mas mamababa, after 4 months naging $1k na ang kita sa isang affiliate program palang. Plus sa adsense malaki rin kita nya.

Palagay ko this month mas malaki na ang kita nung isa sa kanila kaysa sa kita ko sa technique na tinuro ko sa kanila.

Heto na yung mga screenshots ng mga earnings nila…

 alvin earning

click the image to enlarge

Sa lahat ng tinuruan ko sya ang top earner at pinaka matatag ang website…

Click the image to enlarge the picture
Click the image to enlarge the picture

Ito naman nung february naka $60+ lang sya, pero pagdating ng March lumaki gang $700 ang earnings nya.  He is hoping na this month eh mapapantayan din yung earnings nya kundi malampasan.

Heto pangatlo, pamangkin ko sya, first year college 16 years old. Kasi mahilig naman syang mag computer nauubos oras nya sa ka lalaro, sabi ko sa halip nanag lalaro sya bakit di nalang sya mag aral kumita ng pera sa net ng may pang tuition sya… so after 4 months.. heto na earnings nya

Click image to enlarge
Click image to enlarge

Ayan screenshot ng earnings nya ganda na rin kung ma maintain nya yang earnings na yan, makakatulong na sya sa magulang nya.

Ito ang pang apat…  ito naman nag start sya mid January I guess, after 2 months naka $700 na sya.

Click image to enlarge
Click image to enlarge

Ito naman nag umpisa rin sya ng December, kaya lang after a month nung walang kinita at traffic yung site nya tinamad na sya. Pagdating ng end of February nung i kwento ko sa kanya na kumikita na yung mga kasabayan nya. Bigla nya akong piang tatanong kung ano na daw ba ang gagawin nya. Then mid ng March nag start ng kumita yung website nya.

Click to enlarge the image
Click to enlarge the image

Marami pang mga screenshots na pinasa sa akin ng mga iba, pero tama na siguro yan na proof na puedeng kumita online kahit sino or ano kapa basta determinado kang kumita at may taong mag ga guide sayo. Yun ang advantage nila kasi may nag guide na sa kanila hindi na sila maliligaw at di na nila kailangan mag trial and error. Diko kagaya dati na kinailangan ko ng isang taon para matuto paano kumita ng $100.

Ito pala yung latest earnings ko naman sa niche na ito… hope to get my checque sa end ng month na ito. tapos 21 business days clearance…

click image to enlarge
click image to enlarge

Kung may tanong kayo about sa post na ito, puede nyong itanong dito or sa FB or anyway na puede nyo akong i contact. I am planning also to start a new batch ng tuturuan siguro limit lang sa 50. Kung interested kayong mag-aral paano kumita sa net, you can contact me para mapasama ka sa susunod na batch.

Kumusta na yung 6 months challenge?

May mga nag tatanong kumusta na daw ba yung 6 months challenge. Sorry to inform everyone na nag subscriber and want to learned from the said challenge.

Yung mga taong kasama sa expirement ko ay biglang tinamad sa kanilang mga blog at hindi na sinunod yung mga dapat nilang gawin para ma abot yung target na $500 a month.

Nakakalungkot pero, since tinamad na sila, hindi ko na ipag papatuloy na i update yung mga details kung ano pa ba ang dapat gawin para ma reach yung goal na yun.

The good news is, may mga tauhan akong gustong subukan yung phone number website. At nakita ko na eager talagang kumita sa phone number website nila. Ang usapan namin is in 2 months ang mga site nila ay kikita na ng at least $200 a month. I will update you kung mayron umabot sa $200 sa kanila after 2 months.

So far yung nauna sa kanila ay nakaka isang bwan na yung iba less than one month palang. Bale 10 lahat ang mga yun so expect nyo na by end of february or first week of march ma update ko kayo about it kung totoo bang puedeng kumita sa ganung klase ng website.

$1,800 in 2 months from an ugly and almost forgotten website. Want to know how?

Mula noong i post ko sa blog na ito yung about sa in 14 days I made $265 from I thought dead site. Marami na ang nag aaproach sa akin kung puede ko daw bang ishare how I did it? Pero sa unang post ko na banggit ko na kung anong klaseng website ito.

Ito ay isang phone number website, kung saan ni lilist ng site lahat ng mga possible combination of phone numbers in the US. At kapag may nag search ng US phone number sa US there is a chance na mag pakita yung website ko. Kumikita ako dito sa pamamagitan ng affiliate program na related sa nasabing niche. The name of the affiliate program is spokeo.

So far since I started to join spokeo nung October 16, 2012 I already made $1,800 to date. Nag papatunay lang na talagang puedeng kumita ng pera sa niche na ito. And take note hindi mahirap magkaroon ng ganitong website almost setup and forgot type of website sya.

spokeoearnings

For the past 2 months tuwing may nagtatanong sa akin kung paano daw ang ginawa ko, sinasabi ko sa kanila na bigyan pa nila ako ng time para masigurado ko kung mag wowork ba talaga yung ginawa ko dati sa unang website ko, bago ko sabih ito.

After 1 month yung second site ko ay nag start na rin magkaroon ng traffic and to date nag aaverage na syang 100+ unique a day. And I used to apply to other affiliate program, gusto kong itest yung ibang program kung mas maganda ba o mas maliit ang kikitain ko dun.

phoneinfolookup

So kung after 1 month ay nagkaroon na sya agad ng ganito kataas na traffic, all from search engine, ibig lang sabihin nito ay madaling maka rank sa search engine ang mga ganitong websites or madaling maka kuha ng traffic sa mga search engines.

Diba sabi nga ng mga Internet Gurus, traffic is money pag dating sa online marketing…. so having 100 unique a day at maging conversion ko lang is 1% a day sigurado na akong may $13 a day commission kung ang ipropromote ko na product ay yung spokeo affiliate program. In 30 days may ini expect na akong $390. What if I will create 10 more site na mag i earn din ng let’s say $200 a month nalang di may $2000 a month na ako. Right now I am starting to build my 10 more sites at after 1-2 months mag a update ako ulit dito to tell you kung na meet ko ba ang target ko na $2000 a month from 10 phone number websites.

Para sa mga gustong mag start ng ganitong website… heto ang na idocument ko na ginawa ko sa dalawang website.

 • Nag register ako ng domain na related sa phone number niche (phoneinfolookup.com ). Ang suggestion ko pag dating sa TLD gumamit lang kayo ng .com or .org
 • Pagkatapos bumili naman ako ng hosting space, kailangan mo ng reliable webhosting para sa site na ganito para kapag tumaas na ang traffic mo hindi ka mag woworry na baka mag down ito.
 • Create a custom script para sa ganitong klaseng website. Kung coder ka puede kang gumawa ng sarili mong script for this purpose, or kung may budget ka naman puede kang magbayad ng taong gagawa nito para sayo. He/she may charge you $100 – $200 depende kung anong feature ang gusto mong ipagawa. Or kung gusto mo naman puede mong makuha ng libre yung script na gamit ko ngayon for FREE, kung paano malalaman mo mamaya.
 • Install the script and be sure everything is working
 • Link Building, mahalaga ito para magka traffic ang website mo. Pero don’t worry hindi mo kailangan maging SEO guru to do this. Mga simple and basic link building lang ang ginamit ko sa dalawang website ko. At proven ko ng nag work sila. All you need to do is 3-5 SBM per day (wag naman palaging 5 kasi magkakaroon ng patern ma dedetect ni google na hindi natural ang back link mo), 2 Sets of UAW submission per week  (Kung wala kang UAW account or have no budget for that, pudeng gawin mo ispin mo yung article mo tapos isubmit mo sa mga article directories. Hwag ma disappoint kung di kayang mag sulat there are other link building techniques that you can apply na di kailangan ang article like article directory submission, blog commenting, at forum public profile), RSS Feed submission (Create static rss feed as many as you can. Puede kang mag create ng static page rss feed sa site na ito html2rss.com), Authority public profile back links (Optional nalang, pero ginawa ko ito nung start ng mag rank yung website ko). Gawin mo ang link building na ito in 1 1/2 month wag mong bibiglain to avoid penalty. Wag kang mag madali, baka sa halip na kumita ka mawalan saysay ang pinag hirapan mo.
 • Analytics, importanteng ma monitor mo ang traffic status ng website mo para alam mo kung kailangan mong mag adjust or tama yung ginagawa mo.
 • Monetized, ito na yung huli sa process na ginawa ko. Kapag nakita mong tumataas na ang traffic ng website mo,  maghanap kana ng way to monetized it. Puede mong i monetized using adsense, or other Pay per click programs, o dikaya naman gayahin mo yung ginawa ko promote affiliate product. So far ang tested ko palang is spokeo,  I am currently testing new one right now.. kung maganda ito i a update ko kayo.

Yan lang, wala na akong ibang ginawa maliban sa mga nabanggit ko sa taas. Kaya kahit sino madali lang nilang gayahin ang ginawa ko. Kung ako ay kumikita na ngayon sa website ko ng $800+ month just following the above process for sure ikaw din maaring kikita ng kagaya ng kita ko or mas malaki pa in 2 months from now.

Paano Mo Makukuha ng Libre ang Script na Ginamit ko sa mga sites ko?

Kung interested kang magkaroon ng ganitong website at kumita ng kagaya sa kinikita ko ngayon from my phone number website, pero dimo kayang gumawa ng sariling script or wala kang budget to pay someone else. Here is how you can get the script I used to my new website http://findusphone.com. Kasama na rin yung database ng mga state and cities of US.

1. Register a domain from godaddy.com using my affiliate link. Kung gusto mo talagang magkaroon ng ganitong website syempre kailangan mo ng domain. So all you have to do is use my affiliate link to buy your domain.
2. Buy web hosting from bluehost using my affiliate link. I recommend their service sa ganitong website. Like domain reguirement din ito para maka pag start ka ng website.
3. Pagkatapos mong makabili ng domain at hosting using my affiliate link i email mo sa akin yung receipt mo sa godaddy.com at bluehost. Email ko ay edpudol1973@gmail.com
4. Optional, kung gusto mong ako na mag install ng script sa server mo, please provide me your hosting login details.

That’s all hope to hear from you after 2 months na ibinabahagi ang success story dito.

I got my first check from spokeo

Kahapon ng umaga dumating na yung first check ko from spokeo. An affiliate program where I join accidentally dahil sa isang site ko na akala ko ay walang kwenta. Yung full story ng kwentong ito ay makikita mo sa post kong may title na “$265.95 in 14 days from I thought dead site, what is the story behind it?“.

Ang total earnings ko nung Oct 16 – 31 is $272.81 less 10% na holding amount for spokeo protection in case may mag refund sa mga ni refer ko.

Total amount ng check na na receive ko ay $245.53, hindi man ganun kalaki, puede na,  hindi ko ito mapupulot sa daan kahit isang bwan pa akong maglalakad ng malalakad.  Ang kagandahan lang ng site na ito ay hindi ko na minimaintain. Pero I admit, since I learned na kumikita yung site, I ask some of my staff na mag link building dito kahit pakunti kunti lang.

 

This month medyo mas maganda ang kita ng site,  to date nakaka 663 na.  I am expecting at the end of the month aabot sya ng $700-$750 sana :).

Yang earning na yan is from my first site lang,  yung second site ko kukunti palang ang traffic nasa 10 unique a day palang after a month.

Ayan guys nakita nyo na yung patunay na puedeng kumita sa site na kagaya nung aking site ang laman ay puro numbers lang. Ang kagandahan ng niche na ito hindi pa ganun ka saturated.  Kung ma promote lang ng maayos yung ganitong site palagay ko mas malaki ang maaring kitain nito.

Isipin mo nalang sa ngayon nasa 100 – 130 unique a day lang ang traffic ng site na ito at kumikita na sya ng ganito kalaki, ano pa kaya kung ang traffic ng site na ito ay umabot ng 500 – 1000 unique a day.

Kung malikot lang ang imihinasyon mo marami kang magagawang website na involve ang mga numbers..